ZVYKY  A TRADÍCIE : SVIATKY :
  1. Dušičky 1. 1.máj - Sviatok práce  
  2. Valentín

2. Deň matiek

 
 

3. Vianočné zvyky

3. 1. jún  - MDD  
  4. Pranostiky 4. Deň narcisov  
5. Hromnice 5. Deň študentstva
  6. Fašiangy 5. Deň spánku  
  7. Veľká noc    
  8. Morena    
  8. Turíce    

BONUSOVKY:

-  Čítanie s porozumením

- Zdravie a výživa