ZVYKY  A TRADÍCIE : SVIATKY :
1. Dušičky 1. 1.máj - Sviatok práce
2. Valentín  

2. Deň matiek

 

3. Vianočné zvyky

  3. 1. jún  - MDD  
4. Pranostiky   4. Deň narcisov  
5. Hromnice 5. Deň študentstva
6. Fašiangy   6. Deň spánku  
7. Veľká noc      
8. Morena
9.Turíce
           

 

  

BONUSOVKY:

-  Čítanie s porozumením

- Zdravie a výživa