TURÍCE - Zoslanie Ducha Svätého.

 Turícami končia Veľkonočné sviatky. Je to 50 deň po veľkonočnom pondelku.

 

  Názov Turíce  vzniklo od slova Tur čo súvisí s rovnomenným pohanským božstvom plodnosti.

Kresťania prevzali  tento sviatok od Židov, ktorí slávili odovzdanie Zákona na Sinaji. Spojili sa sviatky pohanské s  kresťanským slávením zoslania Ducha Svätého na apoštolov, keď  Ježiš vstal  z mŕtvych.

  V starom Zákone Boh oslobodil svoj ľud a vyviedol ho z Egypta. Na Turíce urobil z neho národ, dal mu Zákon - kamenné tabule napísané Božím prstom. V Novom Zákone Ježiš oslobodil človeka na Veľkú Noc svojou smrťou a Zmŕtvychvstaním. Na Turíce urobil z ľudí nový ľud - Cirkev.

 

 

Zvyky - otváranie studničiek a  sadenie májov...... niektoré pohanské zvyky naši predkovia používajú na Turíce  až dodnes...obetovávanie duchom domácich zvierat (dnešný symbol obetovania baránka). Taktiež sa spájali so začiatkom jarných prác a  použitím zelenej farby.  Ľudia nosili domov zelené halúzky a bahniatka ktoré mali ochranné vlastnosti -  priťahovali dobré sily a chránili pred zlými silami.

 

Dávna tradícia ubezpečuje, že kto pred Turícami vyčistí čo len jedinú studničku alebo horský pramienok, bude sa po celý nasledujúci rok tešiť za odmenu z dobrého zdravia a zabudne, čo je bolesť hlavy.

Zdroje :

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=29.5.2004/46792K

http://www.fara.sk/zvolen/ns/ns2006_06jun.pdf

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADce