TURÍCE - Zoslanie Ducha Svätého.
 

Turícami končia Veľkonočné sviatky. Je to nedeľa - 50 deň po Veľkej Noci

  Názov Turíce  vzniklo od slova Tur, čo súvisí s rovnomenným pohanským božstvom plodnosti.

Židia slávia odovzdanie Zákona na Sinaji.

Kresťania slávia zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme.

V starom Zákone Boh oslobodil svoj ľud a vyviedol ho z Egypta. Na Turíce urobil z neho národ, dal mu Zákon - kamenné tabule napísané Božím prstom.

V Novom Zákone Ježiš oslobodil človeka na Veľkú Noc svojou smrťou a Zmŕtvychvstaním. Na Turíce urobil z ľudí nový ľud - Cirkev.

Zvyky :
  1.  otváranie studničiek - dávna tradícia ubezpečuje, že kto pred Turícami vyčistí čo len jedinú studničku alebo horský pramienok, bude sa po celý nasledujúci rok tešiť za odmenu z dobrého zdravia a zabudne, čo je bolesť hlavy
2.  stavanie májov....symbolizuje boj zimy s jarou, smrti so životom, obnovujúcej sa prírody
  3.  práskanie bičom na lúkach a turičné vatry - proti zlým silám
4.  bahniatka a zelené halúzky nosili ľudia domov, lebo mali ochranné vlastnosti -  priťahovali dobré sily a chránili pred zlými silami..
                  

 

Zdroje :http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=29.5.2004/46792K

http://www.fara.sk/zvolen/ns/ns2006_06jun.pdf

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADce