Záujmové činnosti  -  Spoločensko-vedná  - Deň narcisov


      

                         V tomto roku je

                17. apríl 

              Deň narcisov

 

Počas tohto dňa si každý rok ľudia prostredníctvom žltého  narcisu - symbolu nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, pripomínajú tých, ktorí bojujú s rakovinou.

 

 Je to jediná celoslovenská verejná finančná zbierka, ktorú na Slovensku  každoročne poriada

organizácia, ktorá sa volá

 Liga proti rakovine

Komunikačná kampaň vznikla pred trinástimi  rokmi v spolupráci s reklamnou agentúrou Publicis Knut.

 

 


Som len obyčajný kvet, ... ale jediný deň v roku mám obrovskú silu! 

Dobrovoľníkov LPR je možné ľahko identifikovať prostredníctvom označenia dobrovoľníka - modrá šnúrka na krku so žltým nápisom Deň narcisov 2009 ukončená veľkým žltým narcisom a vizitkou s číslom dobrovoľníka. Vybavení neodmysliteľnou pokladničkou označenou vizuálom aktuálneho ročníka Dňa narcisov príjmu akýkoľvek dobrovoľný príspevok a pripnú Vám symbol zbierky - žltý narcis...
 

 

 

Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým predovšetkým patria.

 

O výnose a použití finančných prostriedkov sa môžete informovať aj počas roka na webovej stránke www.lpr.sk.

 

 

 

http://www.lpr.sk/

http://svetpohladnic.sk/den-narcisov.php