MORENA

slamená figurína ženy, symbol zimy, smrti

           Zhotovuje sa z dvoch drevených palíc v tvare kríža obkrútených slamou oblečená býva do sviatočného (svadobného) odevu. Najčastejším termínom vynášania Moreny je Smrtná nedeľa
-
2 týždne pred Veľkou Nocou

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti.

Od stredoveku nosili po slovenských dedinách figurínu ženy, zriedkavejšie muža, ktorú nakoniec hodili do vody, alebo spálili.

Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť, urýchlia odchod zimy.

Najstarší doklad o tomto zvyku na území Slovenska je zo 16. storočia.

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť.

Vykonávateľmi obradov boli v 14. st.  dospelí, neskôr ich vystriedala mládež, najmä dievčatá.

                                     

 

  Vynášanie Moreny:      
        
 

Dievčatá oblečené v krojoch chodia s Morenou po uliciach, spievajú obradné piesne až za obec, kde sa Morena zničí – zapálením, hodením do potoka a pod. Často sa hodí z mosta do vody alebo zo skaly. V rôznych oblastiach Slovenska sa tento obrad trochu odlišuje.

Znamená však spoločne - Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti mala magicky privolať jar.

 
  Keď sa dievčatá Moreny zbavili, chodili zase s  LETEČKOM  :  
         

 

  Texty pri vynášaní  Moreny 
Smrtná nedeľa":

Smrtná nedeľa čos priletela.
Smrtná nedeľa čos priletela.
Azda bys nám krásnu, pre tú našu chasu čariť vedela.
Priletela som poľom i lesom.
Priletela som poľom i lesom.
Priniesla som žíru, hrsť dobrého chýru,
Vám aj mládencom,
Vám aj mládencom.
Svätý Jurko náš, zem sa otvára.
Svätý Jurko náš, zem sa otvára.
Aby rástla tráva, do samého Jána, tráva zelená až po kolená.
Aby rástla tráva, do samého Jána, tráva zelená až po kolená.

Muriena naša, kdes prebývala?
V dedinskom dome, v novej stodole.

Za dievčatami s Morenou kráčali mládenci, ktorí na kratšej žrdi niesli figurínu chlapa – „dedka“ oblečeného do otrhaných šiat a spievali:

Dedko náš, dedko, požral si nám všetko,
nič si nám nenechal, tak si sa dobre mal.

Po vynesení Moreny sa dievčatá opäť vracali späť so spevom:

Vyniesli sme Morenu zo vsi, priniesli sme máj nový do vsi.
Posejeme súržicu s ovsy, navaríme čierneho piva,
opojíme kmeťovho syna.
Ak nebude píti, budeme ho bíti,
s trima kyji kyjovati, za vlasy ruvati,
dáme mu, dáme šidlo i kopyto,
jeho žene – sito i koryto
   

 

 .