LETEČKO

 

 

LETEČKO je pučiaca či olistená vetvička - vŕbové alebo brezové halúzky ozdobené farebnými stuhami.
 - Je symbolom prebúdzajúceho sa života, predstavovalo blížiacu sa jar.

 

S letečkom chodili dospievajúce dievčatá buď v samostatnom obrade (západné Slovensko) hneď po zničení Moreny, alebo týždeň po jej vynesení (prevažne na Kvetnú nedeľu) alebo v niektorú nedeľu v čase od nedele Laetare (3 týždne pred Veľkou nocou) do Juraja (24. apríla)

S nosením letečka sa stretávame predovšetkým na juhozápadnom Slovensku a v priľahlých oblastiach stredného Slovenska.
Dievčatá si urobia letečko napríklad z konárika slivky, na ktorý navešajú pomaľované kraslice.  S letečkom obchádzali domy, v ktorých bývali spríbuznené rodiny. Pod oknom sa zastavili a spievali:

 

 

 
Milé leto, milé,
kdes´ tak dlho bolo?
V pivnici na lavici
v červenej ružici.
Budzte tam, babičky, veselé,
však vám to letečko nesieme.
Či je toto nový dom?
Nové leto máme
a vám, pane hospodáru,
pekne zaspievame.

 

 

 

ZDROJE:

http://www.uluv.sk/product/letecko-5318/

 

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/kultura-a-umenie/9616/?page=5