Pálenie MORENY v roku 1914

V školskom klube sme uskutočnili obrad vynášania Moreny.

Dievčatá si dali na hlavy plachtičky, do rúk zobrali letečká.

 V sprievode na čele s figurínou Moreny za spevu ľudových piesní,

 sme išli na mostík, nad potok Dubová spáliť Morenu.

.

                                                                                                        Ako sme vyrábali MORENU:
        
 
   

Ako sme spálili MORENU: