Sv. Valentín

   sviatok všetkých zamilovaných
                     14. február

                        

                        

             Kto bol sv. Valentín?

 


 

sv. Valentín bol tod roku 197 tretím biskupom v talianskom meste Terni, kde sa i narodil . Pôsobil i v Ríme.

Našiel sa písomný dokument, ktorý rozpráva o jeho umučení – o priebehu mučenia, o sťatí, o pochovaní, o ktoré sa zaslúžili jeho učeníci Prokulus, Efebus a Apolónius, ktorých vzápätí tiež umučili. Stal sa známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil.

Za vlády cisára Claudia II., ktorého v snahe vytvoriť mocnú armádu napadlo, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Napriek mučeniu odmietol ponuku zachrániť si život zrieknutím sa Krista. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, dokonca zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“

Cisár Claudius II. ho poslal pod katovu sekeru.

14. februára roku 269. na Via Flaminio pri známom Mulvijskom moste ho sťali.

 Spomínaní traja učeníci – Prokulus, Efebus a Apolónius previezli jeho telo do Terni. Kvôli tomu zabili aj ich.

V roku 1605 na podnet pápeža Pavla  exhumovať telo sv. Valentína. Hlava bola oddelená od tela, čo potvrdzuje, že sv. Valentína sťali.

Nad hrobom sv. Valentína  postavili baziliku. Prvé práce na nej sa začali v roku 1606.  Neskôr nad Valentínovým hrobom za rímskymi hradbami kvitli ružové kvety mandľovníka.

V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti   sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv.     Valentín   sa tak stal patrónom zaľúbených.

Prvú „valentínku” vraj v 15. storočí poslal z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles. Táto milá tradícia sa rozšírila najmä v 19. storočí, keď sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať

Prečítajte si, čo sa o ňom v legndách píše:

 Istý rímsky rečník menom Kratonus ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil ho. Chlapec s celou rodinou prijal krst a dal sa na štúdiá gréčtiny a latinčiny spolu s Prokulom, Efebom a Apolóniom.

Iná legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a Francúzsku. Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať svoj pár, preto sa 14. február začal sláviť ako sviatok zamilovaných.

Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný život, a preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov.

     

 hromadne.

 

 

http://svetpohladnic.sk/valentin.php