Môj školský klub ponúka:

učebné pomôcky pre

 

 

2. ročník ZŠ

  Slovenský jazyk

  Literárna výchova

  Hudobná výchova    

  Dopravná výchova

 

 

pre deti
1.- 4. ročníka ZŠ
Dopravná výchova
Prírodoveda
Literárna činnosť
Matematika
 Vlastiveda
Počítače
 Dopravná výchova

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slovenský jazyk

  Literárna výchova

 Matematika

  Prírodoveda

 Vlastiveda

  Hudobná výchova

  Počítače

  Didaktické hry

  Dopravná výchova