Môj malý  školský klub

Druháci,

 pre vás :

  Hraj sa  so slovenčinou

  Hraj sa s matikou         SUDOKU

  Čítaj si i tu - pekné knižky...

  Rozprávočky -najkrajšie - pre teba

  Bájky ťa kadečo naučia 
 Chceš si zaspievať?
 Bezpečne  na bicykli, korčuliach, skejte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADEČO

pre
1. - 4. tákov

 
 Dopravná výchova
  Prírodoveda
 Literárna činnosť 
 Učebne pomôcky s kadečím
 Vlastiveda
  Počítače
 Didaktické hry
  Hry vnútri    a     Hry vonku  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slovenský jazyk

  Literárna výchova

 Matematika

  Prírodoveda

 Vlastiveda

  Hudobná výchova

  Počítače

  Didaktické hry

  Dopravná výchova