Učebné  pomôcky

DOPRAVNÁ   VÝCHOVA  pre I. stupeň ZŠ

 

 

1.    Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ  
2.    Dopravná výchova pre 2. ročník ZŠ
3.    Kvíz k dopravnej výchove pre 3.- 4.ročníky
4    Dopravné značky
5   Metodika dopravnej výchovy
6.    Prezentácie na PC
7.    Majte na pamäti
8  Námety a hry k dopravnej výchove