Učebné pomôcky - Dopravná výchova   -  Úvod

      

DOPRAVNÁ   VÝCHOVA  pre I. stupeň ZŠ

 

Témy :

 

1.   Prezentácie na PC
2.   Metodika dopravnej výchovy
3.   Námety a hry k dopravnej výchove
4.   Kvíz k dopravnej výchove pre 3.- 4.ročníky
5.   Dopravné značky
6.  Zmena v dopravných predpisoch
7.  Nové dopravné predpisy Zákon 8/2009 Z.z.
8.  Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ
9.  Majte na pamäti
10.  Odkazy na webové stránky

 

 

 

                                                                                                                       ...toto je pokus o semafor