Učebné pomôcky  -  Dopravná výchova  -  DV pre 1. ročník - Úvod


Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ

 

 

1.  Vozovka a chodník

2.  Prechádzanie cez cestu

3.  Križovatky ....a básničky

4.  Semafor

 

 

 

 

Zdroj : http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=82