Dopravná výchova

 pre 1. ročník ZŠ

 

 

1.     Vozovka a chodník

2.     Prechádzanie cez cestu

3.     Križovatky ....a básničky

4.     Semafor

5.     Dopravné značky

 

 

 

Zdroj : http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=82