SEMAFOR

 

 Pre chodcov : ČERVENÉ  -  stoj !   Pre dopravné prostriedky : ČERVENÉ  -  stoj !
ZELENÉ  -  choď ! ORANŽOVÉ -  priprav sa !
      ZELENÉ    -   choď !