KRIŽOVATKA

- zebra a semafor 

 

 

Na veľkých križovatkách sú -  ZEBRY  -  /priechod pre chodcov nakreslený na ceste bielymi, alebo  červenými pásmi/.   

                                            - SEMAFORY

                                                                                                   

ZEBRA : Prechádzaj cez cestu, alebo po križovatke po "zebre" keď zasvieti zelený panáčik a to po pravej strane...aby si sa nezrazil s oproti idúcimi chodcami.  

SEMAFOR:  riadi cestnú premávku na križovatke     
1. pre chodcov :    
2. pre autá:    
         

               

 Básničky zo stránky  : http://www.alinka.sk/semafor/

Semafor V.

Zdvihla Zuzka hlavu hore:
„Aha, pánko v semafore!
Je tam ako v obloku
pán v červenom obleku.
Zbadal pánko Zuzku, Jurka,
kamarátsky na nich žmurká:
„Dívajte sa, milí moji!
Kto ma zbadá, ihneď stojí!“

 

Ako prejdem cez cestu


Pozriem vpravo, pozriem vľavo,
dokážem to sám a hravo.
Po zebre sa pustím hneď,
ráznym krokom rovno vopred.
Cesta nie je ihrisko,
to viem celkom naisto.
Na ceste sa nikdy nehrám,
vysvetlím to všetkým zebrám.

 

 

SEMAFOR I.

Keď červená zabliká,
nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti,
pripravte sa deti!
Iba farba zelená,
voľnú cestu znamená.

 

Semafor II.

Pozor, Peter, pozor, Katka,
teraz príde križovatka.
Ulica, to nie je dvor,
cesty stráži semafor.
A ten pánko oceľový
hoci vás aj neosloví,
na hlave má tri oči.
Púšťa iba na zelenú,
počkajte, kým naskočí.

 

Semafor III.

Semafor sa múdro tvári,
červeno a žlto žiari.
Niekedy je zelený,
lebo sa mu nelení.
Na červenú zastaviť sa,
na žltú zas pripraviť sa.
Na zelenú zrýchliť krok,
môžeš prejsť na druhý bok.

 

Semafor IV.

Dievčatko i chlapček malý,
daj pozor pri prechádzaní.
Semafor ťa upozorní,
kedy cesta sa uvoľní.
Keď zazrieš svetlo zelené,
prejdi, je ti dovolené.
Pri svetle žltom pozor daj,
pri červenom neprechádzaj!

 

ako prechádzame cez cestu : klikni sem   http://www.zoznam.sk/picture?co=obrazky&id=r33z%25

mr.myw%252Fs2%253FeUqYFfW1S2kvUwknZpu-Rd6BZOnP2gPklxfrbj75OyO%257CBCI%257CIJ&of=0&s=priechod%20pre%20chodcov

3A%252F%252F666.wvkn89kmr1kxk1.2u%252Fswqmyx3%252Fnyz1k5xk58mry5k%252Fkuymo9z1omrynBw.tzq%257Cr33z%253A%252F%252F666.wvkn89kmr1kxk1.2u%252FNopk4v3.k2z7%253FMk3SN%253DIB%257CDAA%257CCBA%257CBI%257Cr33z%253A%252F%252FwonskF.zsm2ok1