Prechádzanie cez cestu  :                                                                                    

             

  

 

Do školy idú sami iba tí, ktorí vedia bezpečne absolvovať zvolenú cestu.

prechádzaš  cez cestu čo možno najmenej krát

prechádzaš cez cestu na miestach s dobrým výhľadom na obidve strany - najlepšie cez priechod pre chodcov

tam kde je semafor, prechádzaj iba na zelenú

Keď chceš prejsť cez cestu,
 vždy sa zastav !
Dvakrát sa pozri vľavo a vpravo, ak nejde voboch pruhoch žiadny dopravný prostriedok, môžeš ísť. Cez cestu prechádzaj krokom, nie behom, bezdôvodne sa nezdržiavaj naceste. Počas prechádzania cez cestu sa  ešte raz pozri na obe strany - doľava a doprava. Cez cestu, kde nieje zebra, prechádzaj najkratšou cestou - kolmo, po zebre choď po pravej strane. Neprechádzaj cez cestu spoza stojacieho auta - šoféri áut ťa nemusia včas spozorovať....

 

     

Podchody a nadchody

 predstavujú najbezpečnejší spôsob prechádzania cez cestu.

Ak sú k dispozícii, treba ich vždy využiť!

Dbaj na svoju bezpečnosť!

 

 

%252F666.wvkn89kmr1kxk1.2u%252Fswqmyx3%252Fnyz1k5xk58mry5k%252Fkuymo9z1omrynBw.tzq%257Cr33z%253A%252F%252F666.wvkn89kmr1kxk1.2u%252FNopk4v3.k2z7%253FMk3SN%253DIB%257CDAA%257CCBA%257CBI%257Cr33z%253A%252F%252FwonskF.zsm2ok1mr.myw%252Fs2%253FeUqYFfW1S2kvUwknZpu-Rd6BZOnP2gPklxfrbj75OyO%257CBCI%257CIJ&of=0&s=priechod%20pre%20chodcov

ÚLOHA :   Nakresli svietiaci semafor pre chodcov a seba, ako prechádzaš po zebre...

 

 

 

 

ZDROJ:   zachranari.sk52F