Učebné  pomôcky

                                                                                                                           Dopravná výchova pre 2. ročník ZŠ

 

     
1.  Základné pravidlá pre chodcov  
2.   Prechádzanie cez cestu
3.  Dopravné značky
4.  Vozovka a chodník
5.   Pravidlá pre cyklistov
Druháci
by mali vedieť:  
  • Upevnenie najdôležitejších pravidiel pre chodcov

  • Orientácia v širšom okolí školy a domova

  • Bezpečný pohyb na detských dopravných prostriedkoch