DOPRAVNÁ  VÝCHOVA

- 2. ročník

 

 

  
Križovatka Priechod pre cyklistov Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch) Zákaz vjazdu bicyklov Daj prednosť v jazde! Cestička pre cyklistov Cestička pre chodcov a cyklistov Dodatkova tab. tvar krizovatky
Školská zóna Pešia zóna Koniec pešej zóny Priechod pre cyklistov hlavná cesta Koniec hlavnej cesty Nemocnica Podchod alebo nadchod

Dopravné značky pre 1. ročník:

Pozor deti Prejdi na druhú stranu Hlavná cesta, označenie zastávky Priechod pre chodcov Zákaz vstupu chodcov semafor
Obytná zóna Koniec obytnej zóny Priečne čiary: Priechod pre chodcov Parkovisko Cestička pre chodcov Svetelné signály značky zastavky

 

 

3. ročník

Rozdelenie podľa významu Výstražné: Pozor, priechod pre chodcov; Pozor, chodci; Pozor, cyklisti; Križovatka s vedľajšou cestou; Železničné priecestie bez závor. Zákazové: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Príkazové: Stoj, daj prednosť v jazde! Daj prednosť v jazde električke! Informatívne: Jednosmerná premávka, Prvá pomoc, Telefón, Diaľnica, Cesta pre motorové vozidlá. Priečne a pozdĺžne čiary: Priečna súvislá čiara, Priečna súvislá čiara s nápisom STOP. Svetelné signály: Signál pre cyklistov so znamením „Stoj“(červené svetlo), „Pozor“ (oranžové svetlo), „Voľno“ (zelené svetlo).

https://www.skvelaautoskola.sk/dopravne-znacky

autoškola a dopravne značky