Pravidlá  pre CYKLISTU

Cyklista musí rešpektovať dopravné značky ako kaýdý iný účastník cestnej premávky.
Ak si druhák, prečítaj si toto :KLIK

 

- Povinnosť pre cyklistov jazdiacich po krajnici alebo po okraji vozovky je jazdiť jednotlivo za sebou.

 - Dvaja cyklisti vedľa seba môžu ísť len po cestičke pre cyklistov a aj to len vtedy, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

- za zníženej viditeľnosti musia mať cyklisti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

- Použitím reflexných prvkov cyklisti predlžujú vzdialenosť, na akú ich môže vodič motorového vozidla spozorovať.

- Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na dieťa riadne dozerala.

- Cyklista je povinný počas jazdy mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, u cyklistu mladšieho ako 15 rokov sa táto povinnosť vzťahuje aj pri jazde v obci

.

- Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla (napr. nákupné  tašky zavesené  na riadidlách a pod.), nesprávna jazda cez križovatku (nedanie prednosti v jazde).

 

 

Medzi povinnú výbavu patrí:

  • Dve na sebe nezávislé funkčné brzdy (predné a zadné), ktoré slúžia k zastaveniu bicykla.

  • Predná biela odrazka a zadné červené odrazové sklo. Tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými plochami na oblečení.

  • Oranžové odrazky, z oboch strán oboch pedálov, ktoré môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi prípadne v ich blízkosti.

  • Oranžové odrazky v prednom, zadnom alebo oboch kolesách a to minimálne jedna z oboch strán. Tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na koncoch blatníkov alebo bokoch odevu. Všetky tieto odrazové sklá slúži k Vašej bezpečnosti a dobrej viditeľnosti Vás na ceste.

  • V prípade že je cyklista mladší ako 18 rokov, musí si hlavu povinne chrániť prilbou. Prilba je povinná pre všetkých na cestách mimo obec. Táto prilba musia byť úplne funkčná a nesmie byť znova použitá po nehode. Veľmi dôrazne odporúčame použitie helmy aj v prípade, že sa Vás táto povinnosť netýka, môže Vám zachrániť život!

  • Medzi povinnú výbavu nepatrí veľa ďalších vecí, bez ktorých by ste ale nemali vychádzať, ako je napríklad zvonček, blatníky a veľa ďalších.