Prezentácie vhodné do PC, a interaktívne tabule :

 

 

              Ako bezpečne prechádzať cez cestu - 1. ročník

 

              Dopravné značky - 1. a 2. ročník

                 

              Dopravná výchova pre 2. ročník  

                 

                                           Dopravná výchova pre 3. ročník  

 

                                           Dopravná výchova pre 4. ročník  

                                    

                                           Dopravné značky   nové !