Učebné pomôcky  -  Dopravná výchova  -  Dopravné značky -  Úvod


 

Dopravné značky :     Prehľad dopravných značiek

SEMAFOR :        Ďalšie vysvetlenia  niektorých značiek

                    Križovatky

                          Zo zákonov....        

 

Kým si osvojíte múdre veci, zapamätajte si tieto hlavné zásady :

1 . Cez cestu prechádzaj pokiaľ možno vždy na priechode cez "ZEBRU"- to nieje zviera, ale pásiky namaľované na ceste...

2. Pozri sa najskôr vľavo, potom v pravo, či neletí nejaké auto ako ďas!

3. Sleduj semafór a choď vždy iba na zelenú !

4. Nehraj sa pri ceste, a to už vôbec nie na ceste!!!

5. Nevoz sa na korčuliach ani a bicykli po ceste, kde chodia autá!

6. Ak ideš s rodičmi na bicykli po ceste, choď bližšie k chodníku a poslúchaj!!!!