Učebné pomôcky  -  Dopravná výchova  -  Odkazy na webové stránky


 

 

Tu si môžete kliknúť na webové stránky o dopravnej výchove :

 

 

1. ŠKODA AUTO pripravila pre deti originálny spôsob vzdelávania pomocou novej multimediálnej internetovej web stránky:

http://www.skodahrou.cz/

 

 

 

2. ZÁCHRANÁRI  -  Dopravná výchova pre deti :

 

http://www.zoznam.sk/picture?co=obrazky&id=r33z%253A%252F%252F666.wvkn89kmr1kxk1.2u%252Fswqmyx3%252Fnyz1k5xk58mry5k%252Fkuymo9z1omrynCw.tzq%257Cr33z%253A%252F%252F666.wvkn89kmr1kxk1.2u%252FNopk4v3.k2z7%253FMk3SN%253DIB%257CDAA%257CCAH%257CBG%257Cr33z%253A%252F%252FwonskF.zsm2ok1mr.myw%252Fs2%253FmRBlNzRzcerzmWe3ERveX-73W4arFTg05jYDbKAdFu2%257CBCI%257CII&of=0&s=priechod%20pre%20chodcov