Záujmové činnosti - Hudobná výchova                  
1.  Texty pesničiek - na výlety 
2.   Hudobné nástroje  
3. Pesničky na vianočnú besiedku

4.  Čo sa učia na HV - prváci : http://www.pavelcakovci.sk/content/view/33/46/

         Čo sa učia na HV - druháci :   http://www.pavelcakovci.sk/content/view/34/47/ 

     Čo sa učia na HV - tretiaci : http://www.pavelcakovci.sk/content/view/35/48/

        Čo sa učia na HV - štvrtáci :  http://www.pavelcakovci.sk/content/view/36/49/