HUDOBNÉ  ČINNOSTI
 
 
      
  


   

    1.   Pesničky na výlety 

   

    2.   Pesničky na vianočnú besiedku

   

    3.   Obľúbené detské pesničky

   

    4.   Hudobné nástroje 

   
   

    5.   Čo sa deti kedysi učili na HV :

 - prváci

     - druháci   

 - tretiaci

 - štvrtáci