PESNIČKY

na VIANOČNÚ  BESIEDKU

 

     

BÁSNIČKY

       
1.  
Mikuláš

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš strárý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Nadlho odložíš sladký spánok,
kým dary nevloižíš do topánok.
Mikuláš, Mikuláš, ty väľký svätý,
každýrok myslievaš na dobré deti.
     
2.    
Už je zima, už je tu

Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať,  
|: hľaďte, už nám začína potôčik zamŕzať. :|
Už je zima, už je tu, sánky dolu z klinka,
 |: ubehne nám nie jedna veselá hodinka. :|

     
3.    
Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz, kam sa, vtáčku, kam schováš?  |: Schovám sa do javora, tam je moja komora. :|
Bude zima, bude mráz, kam sa, vtáčku, kam schováš?  |: Schovám sa do chvojiny, tam sú moje periny. :|
   
     
4.    
SNEHULIAK

Snehuliačik, vitaj nám, aký si ty pekný pán!
Miesto nosa mrkvička, z uhlia čierne očičká,
 fúzy žlté z konopí, kto ťa dal tak dokopy?
Z črepa klobúk na hlave, výborne ti pristane,
v ruke metla ohromná, kto sa ti len vyrovná,
dokiaľ strážiš ty náš dom, spokojne si spíme v ňom. Snehuliačik, biely pán, ako ťa len prosiť mám?
Nedajže sa odohnať, keď ťa bude slnko hriať,
lebo keď sa roztopíš, všetkých nás tu zarmútiš.

 

   
     
5.    
Česť buď na výsostiach Bohu!

Česť buď na výsostiach Bohu! Naveky mu sláva!
Ježiš sa narodil, na spásu Boh nám ho dáva!
Plesajme dnes, každý sa raduj a teš!
V ňom sa nám otcovsky skláňa.
S anjelmi v nebesiach, kde majú už radosť stálu, 
vykúpení vzdajú Bohu česť na večnú slávu.
Budú ho ctiť, naveky spolu s ním žiť,
spievať mu hlasne chválu.

 

   
     
6.    
Radujme sa, valasi

Radujme sa, valasi, všetci v tomto salaši, 
že sme všetci v dobrom zdraví ten starý rok dokonali.
 A dožili zas nový, nech sa každý pristrojí.
 Pôjdeme my do Betlema, privítati nášho Pána.
   
     
7.    
Pásli ovce valasi

Pásli ovce valasi pri betlemskom salaši,
anjel sa im ukázal, do Betlema ísť kázal.
Vstaňte hore a choďte, Krista Pána nájdete.
Nájdete ho v jasličkách, ovitého v plienočkách.  
Mária ho kolembá a Jozef mu tak spieva.
Na husličkách ju-ju-ju a na gajdách du-du-du.

 

   
     
8.    
Rýmy zimy
 

Šinú sa sánky z brehu, vôkol je biely svet.
Kocúrie labky v snehu vykvitli ako kvet.
Mesiac má modré líca, voľakde prechladol.
Kuchárka metelica do torty sype soľ.
 
To sú tie rýmy zimy, to sú tie rýmy zimy.

To sú tie rýmy zimy,      -      rýmy zimy.
           
9.    

 

Tichá noc, svätá noc!

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebeský ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh, Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

 

   
           
10.    

 

Sniežik     

Poletujem sem i tam, deťom robiť radosť mám,

celú zimu o sanicu postarám sa sám.

Poletujem veľmi rád po kopcoch a dolinách,

šantím s deťmi na sánočkách, to je krása, ach!

Ja som sniežik jemný, biely, samá krásna hviezdička.

Keby deti mňa nechceli, nebola by zimička.

Poletujem sem i tam, deťom robiť radosť mám,

celú zimu o sanicu postarám sa sám.

 

   
           
11.    
Šťastie, zdravie

1.
   
Šťastie, zdravie, pokoj všetkým vinšujem vám,
najprv pánu gazdíčkovi a potom dietkam.

Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme.
 

2.
   
Narodilo sa dieťatko, posiela nás k vám.
 
Udeľte mu koledičku a ja mu hu dám.
Chlebíka nám nechce ziať, bo ho nakrmela mať,
pár dukátov na žemličku mohli by ste dať.

   
           
12.    
Milujeme Mikuláša
 

Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša.
/: Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? :/
 Milujeme Mikuláša, tento rok k nám príde zasa.
 /: Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? :/ 
Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.
/: A čí je Mikuláš? Tento svätý tiež je náš. :/
   
           
13.    
Mikulášku, dobrý strýčku

/: Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú nôšku,
daj nám z darov tvojich trošku,
 
či koníčka medového, či koláčka makového,
 
dobrý strýčku Mikuláš,
veľa pekných darov máš.  :/
   
           
       
           
14    

My tré králi prišli sme k vám

  1. My tré králi prišli sme k vám, my tré králi prišli sme k vám, ščestia, zdravia vinšovať vám, ščestia zdravia, vinšovať vám.
  2. Ščestia, zdravia, dlhé letá, ščestia, zdravia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka, my sme prišli k vám zďaleka.
  3. Ďaleká je cesta naša, ďaleká je cesta naša, do Betlema myseľ naša. do Betlema myseľ naša.
  4. A tam dolu pri Jordáne, a tam dolu pri Jordáne, prijal Kristus krst od Jána, prijal Kristus krst od Jána.
  5. A ty, starý čierny kráľu, a ty, starý čierny kráľu, pokloň sa ty svojmu Pánu, pokloň sa ty svojmu Pánu.
  6. A ja z radu vystupujem, a ja z radu vystupujem, pred kráľom sa pokloňujem, pred kráľom sa pokloňujem.
  7. Vy, gazdinká, vy, gazdíčku, vy, gazdinká, vy, gazdíčku, udeľte nám po grošíčku, udeľte nám po grošíčku.
  8. A čo vy nám udelíte, a čo vy nám udelíte, zato biediť nebudete, zato biediť nebudete.
  9. My budeme Boha chváliť, my budeme Boha chváliť, až na veky vokov amen, až na veky vokov amen.
   
           
15.    

 

Rýmy zimy  

Šinú sa sánky z brehu,
vôkol je biely svet.
Kocúrie labky v snehu
vykvitli ako kvet.
Mesiac má modré líca,
voľakde prechladol.

Kuchárka metelica
do torty sype soľ.
 
To sú tie rýmy zimy,
to sú tie rýmy zimy.
To sú tie rýmy zimy,      -      rýmy zimy.
   
           
       
Uspávanka : W.A. Mozart
   
        text : D.Rolins    
     

 

Spi princ môj malinký spi,
aj vtáčik sladko už sní.
Pie mu aj nivy i háj,
utíchol celučký kraj. 
Mesiačik strieborný sám,
okienkom díva sa k nám.
Možno že zaspať sa bál,
spinkaj veď spí aj sám kráľ.

   

 

 1. 

 

 

 

RADA :  Keď si pustíš pesničku, klikni na tlačíto "Minimize"  - schováš ju tak do lišty dole a potom uvidíš text pesničky....takže môžeš pekne spievať....