LITERÁRNA  VÝCHOVA  :                  

 

 

Čo deti čítajú - zoznam literárnych diel

Texty rozprávok - dramatický krúžok

"Veršovanky pre prvákov" - učebná pomôcka pre 1. ročník ZŠ :