Záujmové činnosti - Literárna činnosť  -  Metodická pomôcka  -  Básničky

LITERÁRNA  VÝCHOVA  :

 

"Veršovanky pre prvákov" - učebná pomôcka pre 1. ročník ZŠ :

Čo deti čítajú - zoznam literárnych diel

Texty rozprávok - dramatický krúžok