Učebné pomôcky  - Matematika

A. Pre deti :

Matematické hrátky :

1. Matematická kocka

2. Sudoku na webe  +  /Sudoku - vytlač si/

3. Didaktické hry pre 2.ročník - Počet a tvar  /geometrické tvary/

                                              - Slovná úloha  

4. Linky na didaktické hry z matematiky :

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat05.htm

 http://www.matematickapointa.sk/index.php?menu=1_3_aktivity_rozvijajuce_matematicke_predstavy

násobilka  : http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/tabletrees.html

násobenie : http://www.vectorkids.com/cardsregular.htm

 


okienko do angličtiny :

  anglické čísla :  http://www.sums.co.uk/playground/n2a/playground.htm