Didaktické hry :

pre 2. ročník

 

1.  Písmenková   Sj          

Pomôcky - linajkové papiere, pero

Postup :

- používame veľké tlačené písmená

- deti sedia v skupinách okolo stola  / 4-5 detí/

- každé dieťa dostane linajkový papier a pero, podpíše si papier do pravého horného rohu

- do prvého riadku napíše ľubovoľné písmeno

- deti si posúvajú papiere doprava

- k napísanému písmenu každá dieťa dopíše ďalšie písmeno tak, aby sa začalo tvoriť nejaké slovo

- keď sa lístky vrátia k majiteľom, prečítajú si vzniknuté slová

 

2. Anonym   Sj

Pomôcky :  Staré časopisy, nožničky, triediace košíčky - kartičky na ukladanie druhov slov/

Postup :

Vystrihovanie písmen a slov z časopisu

a) skladáme slová podľa abecedy

b) rozdeľujeme slová na osoby a veci /podstat. mená/ slová vyjadrujúce činnosť /sloveso/, množstvo /číslovky/, vlastnosť/prídavné mená/

 

3. Kartičkové príklady   M

Pomôcky : sady s číslami -  jednu sadu tvoria kartičky s číslami : 0 až 9 -každé číslo 4x a znaky +, -, =, každé po20 ks,

 pero, papier A-4

Postup :

- papier A-4 poskladáme do harmoniky na 4 diely po výške

- skupiny detí po  štyroch, každá ma jednu sadu čísel

- kartičky pomiešame, rozložíme na stôl číslom dole

- každý si zoberie postupne 10 kartičiek a ukladá ich pred seba do dvojíc - tvorí tak matematické príklady

- za príkladmi položíme harmonikovo zložený papier, kde zapisujeme výsledky

- vedúci hry skontroluje správnosť výsledkov a udeľuje za každý správne vypočítaný príklad bod.

 

4.  Zem, voda, vzduch   Prír.

Pomôcky : Papier, pero

Postup:

- deti rozdelíme do  dvojíc

- papier predelíme na tri časti, do každej časti napíšeme na kraj názvy zem, voda, vzduch

- deti vpisujú zo živočíšnej ríše do kolóniek , čo žije vo vode vo vzduchu, na zemi

- hru vymedzíme časom,  bodujeme každý správny zápis

Obmena : do koloniek môžeme vpisovať i : bylina, krík, strom,    a pod.

 

5. Počet a tvar :  Klik