Záujmové činnosti - Prírodovedno - environmentálna


U nás na prírodovednej činnosti

1. Kvety leta

2. Jesenné plody našich záhrad

3. Ročné obdobia

4. Vtáky v našich kŕmidlách

               5. Snehová vločka

                            6. Február a PRESTUPNÝ  ROK

                      7. Jarné kvety

                        8. Prílety vtáčikov na jar

                                                              9. Dážď a kvapka vody

                                                              10.  Jar a stromy

11.  Zrážky - pozorovanie prírody /jeseň-zima/

12.  Zber odpadových surovín

13. Lienka

 

Linky na webové stránky :

- EKOHRY : http://old.unipo.sk/FHPV/Ekologia/hry.htm

- ENVIRONMENTÁLNA  výchova  : http://www.infovek.sk/predmety/enviro/index.php?k=0

- ROČNÉ  OBDOBIA  : http://www.deeweenka.szm.sk/biorytmy/robdobia.htm

- PREZENTÁCIE :  http://www.pastelka.sk/ucitelia_prezentacie.html


Pomocné stránky na vypracovávanie prírodovedných projektov  :

-  ZIMNÁ PRÍRODA  :

 http://svetpohladnic.sk/obrazky/zima-krajinky/0/

http://mesto.sk/prispevky_velke/giraltovce/zimnapriroda1044831431.phtml

http://referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/slohy_a_fejtony/16278

http://www.mojevideo.sk/video/4e6/zimne_zabavne_video.html

http://www.deeweenka.szm.sk/biorytmy/robdobia.htm