U           

Hry so slovenčinou

 

DIDAKTICKÉ  HRY  :   TABUĽKY : LITERÁRNA  VÝCHOVA
SJ  1. Vybrané slová v kýbliku    1. Vybrané slová    Rozprávky 
SJ  2. Samohlásky a spoluhlásky -  Kocka šťastia   2. Hlásky Čo čítame na I.stupni
SJ  3. Hlásky - doplňovačky  3. Prídavné mená     
MAT  4. Násobky čísiel    
                            

                                      

                 

                              

 

 

 http://www.skolahrou.sk/hry/vs-s.htm  

 

http://www.skolahrou.sk/index.php?id_titulu=84