Učebné pomôcky - Slovenský jazyk                    

UČEBNÉ  POMÔCKY

DIDAKTICKÉ  HRY  :                                TABUĽKY :

    1. Vybrané slová                                         1. Vybrané slová

   2. Samohlásky a spoluhlásky                      2. Hlásky

   3. Hlásky - doplňovačky                             3. Prídavné mená

LITERÁRNA  VÝCHOVA

 http://www.skolahrou.sk/hry/vs-s.htm  

http://www.skolahrou.sk/index.php?id_titulu=84