Učebné pomôcky  - Slovenský jazyk - Vybrané slová - didaktická hra


VYBRANÉ SLOVÁ :

Základná pomôcka :

7 guliek - na každej bude napísané fixkou  jedna obojaká spoluhláska :  b  m  p  r  s  v   z

-   plastový nepriehľadný  pohárik :

- odmeny v podobe bodov - žetóniky, cukríky, koráliky, a pod. - každý hráč má na svoje žetóniky plastový kelímok

 

Vlož všetky guľky do pohárika, zatrep s nimi a vyber jednu. Písmeno na nej ti povie , že budeš robiť :

1. výtvarné opakovanie :   - nakresli vybrané slová na  obojakú spoluhlásku ktorá je na guľke. /za každé nakreslené slovo si zober žetónik/

2. závod s časom : hrajú najmenej dvaja - kto prvý napíše všetky vybrané slová na písmenko z guľky.... /víťaz berie žetónik/

3. závod s dĺžkou : na vytiahnuté písmenko napíš najdlhšiu vetu tak, aby v nej bolo čo najviac vybraných /odvodených/ slov  z danej obojakej spoluhlásky a veta bola gramaticky správne napísaná / za každé vybrané slovo si zober žetónik/

4. súťaž akcia-reakcia : /ťahaj-povedz/ hrá ľubovoľný počet hráčov, guľky sú v poháriku. Postupne vyberajú guľky a ako náhle ju vyberie, ihneď musí povedať na dané písmeno na guľke 1 vybrané slovo. Vloží guľku nazad a ťahá ďalší....kto neskoro zareaguje, povie nesprávne slovo, alebo zopakuje čo už bolo povedané, vypadne z hry. /odovzdaj žetónik/

5. rapotačka : vytiahni guľku a vyrapoc na dané písmenko všetky vybrané slová. Ak všetky správne vyrapoceš, ber si odmenu - žetónik