Didaktická hry  - hlásky

Dopňovačky

Čítaj nahlas a doplň   krátke samohlásky :

   
 a, i :    m_ m_čk_ ,     k_č_čk_ l_v_čk_ ,     b_b_čk_ ,   lod_čk_
 o, a :    D_r_t_ ,      r_b_t_ ,     s_b_t_ ,       dr_h_t_,      h_r_
 e, a :    j_dl_ ,     zj_dl_ ,      v_dľ_ ,      kn_dľ_,       br_zd_
 a, u :    m_rh_ľ_ ,     t_b_ľ_ ,     p_p_ľ_,     f_z_ľ_,       h_db_  
 ä, o :   báb_tk_ ,     žrieb_tk_ ,    púp_tk_ ,    h_lúb_tko,     _p_ť
  y, a :   d_ň_ ,     h_mn_ ,      v_k_ť ,       ch_t_ť,        k_d_ť 

Čítaj nahlas a doplň  dlhé samohlásky :

  á :    m_vatko,    h_ďatko,    b_bätko,    vt_čatko
  í :    kol_ska,     zap_ska,     lav_na,      kab_na,
  ú :    last_ra,      bord_ra,       kot_ľa,      zab_da
  ó :    m_da,      s_da,      r_ba,     d_za,      kor_na
  é :    r_bus,      g_nius,      t_ma,      ob_zny
   ý :    d_chať,     k_chať,      h_bať,       b_vať
 

Čítaj nahlas a doplň dvojhlásky :

  ia :      tel__tko,    kač__tko,     kozl__tko,      žab__tko
  ie :     v__tor,       zl__tol,       p__kol,        r__kol
  iu :      králič__,       hovädz__,      baran__,       slepač__
  ô :      v_kol,       dr_tik,        gul_čka,        jam_čka

 

Čítaj nahlas a doplň mäkké spoluhlásky :

  ď :     _ivadlo,    ho_iny,    vo_ička,   lo_dičkava_ilo
  ť :

    _icho,        _ahať,     _ažítko,     za_ali,      s_íši_

  ň :

    k_íček,      va_a,   _ič,    ba_a,      vô_a,      So_a,      sol_ička,  

  ľ :

    s_ivka,     s_ina,     _ízanka,     ko_íska,    v_avo,      s_úbiť 

  c :

   _itrón,     _imbal,     ho_ikedy,      _ícer,      ma_ík 

   dz :

 go__ila,      __ivočka,      __iny,      __e__ina,     ka__e

  j: 

  ko_ila,        do_ila,        ma_iteľ,        mo_i    spo_ila

  dž : 

 __in,        lo__ia     __ingischán

  ž 

 _ivot,     _ila,      _iletka,      _irafa,      po_ičať  

  č: 

   _istý,    _ipka,     koč_k,      o_i_ká,       to_iť 

  š: 

   _ikovný,      _iť,        _ípka,     ko_ík,       _iroký 

 

Čítaj nahlas a doplň tvrdé spoluhlásky :

  h :    mo_yla,     zo_ýba,   bo_yňa,    _ymna,    _ydina,    za_ynúť
  ch :    __yba,        ore__y,        __ytačka,       orch_dea,       chyža,
  k :    _yvadlo,     ra_y,    _ytica,      za_ývať,      _ýchať ,    _yslý,
  g :    _mnastika,  _ýč,   _ymnázium,   E_ypt,    _yps,   bur_yňa,
  d :     _yňa,       _ýka,      ne_ýcha,       kroko_ýl,       _ym
   t :    mo_yka,    _ykadlá,   _ypický_ýždeň_yčinkado_yk,
   n:    _ylon,     hodi_y,       novi_y,       záclo_y,      meló_y,
   l:     b_ýskať,    _yžica,      _yže,       _ýtko,      m_ynár

HOTOVO  !