Učebné pomôcky -  Slovenský jazyk - Didaktická hra  s hláskami


"Didaktická hra s hláskami" :

Doplňovačky :

Doplň  ústne -  krátke samohlásky :

  m_ m_čk_ ,     k_č_čk_ ,   l_v_čk_ ,     b_b_čk_ ,   lod_čk_ ,............/a,i/

  D_r_t_ ,    r_b_t_ ,   s_b_t_ ,   dr_h_t_ ,.............................................../o,a/

  j_dl_ ,   zj_dl_ ,   v_dľ_ ,  kn_dľ_ ....................................................... /e,a/

  m_rh_ľ_ ,     t_b_ľ_ ,     p_p_ľ_,     f_z_ľa , ......................................../a,u/

  báb_tk_ ,  žrieb_tk_ , púp_tk_ ,   h_lúb_tko,  ....................................../ä,o/

  d_ň_ ,   h_mn_ ,    v_k_ť ,     ch_t_ť ...................................................../y,a/

 

Doplň tvrdé spoluhlásky :

 

Doplň ústne dlhé samohlásky : / v každom riadku rovnakú /

m_vatk_,    h_ďatko,    b_bätko,    vt_čatko

kol_ska,   zap_ska,   lav_na,  kab_na,

last_ra,   bord_ra,    kot_ľa,   zab_da

m_da,   s_da,   r_ba,  d_za,

r_bus,  g_nius,  ter_nny,  ob_zny

d_chať,    k_chať,   h_bať,  b_vať

 

Doplň ústne dvojhlásky :

 tel__tko, kač__tko, kozl__tko,  žab__tko

 v__tor,  zl__tol,  p__kol,   r__kol  

králič__,   hovädz__,  baran__,   slepač__

v_kol,     dr_tik,     gul_čka,     jam_čka

 

Doplň ústne tvrdé spoluhlásky :

 

mo_yla,  _ydroplán,  mo_ykán,  zo_ýba,  bo_yňa, _ymna,  _ydina,  za_ynúť

__yba,  ma__ynácie,  __ytačka,  orch_dea, 

_yvadlo,   rak_ta,  _ytica,    za_ývať,    _ýchať zhlboka,

_mnastika,  _ýč,   _ymnázium,   ne_ýchal,  _ýka,

 mo_yka, _ykadlá, _ymián,  _ypický,  _ýždeň

_ylon, mo__yla   mo__ýľ   __ýbať sa,   ne__ytaj nič,  E__yptské

pyramídy,  komín ne__ymil,  __yňové semiačka,   mo__yka,

za__ykač na zlodeja,  __ylonové pančuchy, __yžica,  __ýtkový sval

 

Všimni si, že po tvrdej spoluhláske sa píše tvrdé -y

 

Doplň ústne mäkké spoluhlásky :

ko_e_a,    _u_oriedka,  _apica, _irafa, _itrón,   pre_ízne,   _ínový, ko_číky,   _ízatko, va_ička, ka_i_ka,  lo_ička, ma_mi_ka, ly_i_ka, bo_ian, há__em, sí__em, kotú_ame, lastovi_ka, ma_iatko,  va_ička, kra_inka,  va_íčka, ke_up, _avica, ko_ajnice,  slnie_ko, mesia_ik