Skloňovanie prídavných mien

mužský rod

Sg.

N

pekný cudzí páví otcov

G

pekného cudzieho pávieho otcovho

D

peknému cudziemu páviemu otcovmu

A

pekného, pekný cudzieho, cudzí pávieho, páví otcovho, otcov

L

peknom cudzom pávom otcovom

I

pekným cudzím pávím otcovým

Pl.

N

pekní, pekné cudzí, cudzie páví, pávie otcovi, otcove

G

pekných cudzích pávích otcových

D

pekným cudzím pávím otcovým

A

pekných, pekné cudzích, cudzie pávích, pávie otcových, otcove

L

pekných cudzích pávích otcových

I

peknými cudzími pávími otcovými

ženský rod

Sg

N

pekná cudzia pávia otcova

G

peknej cudzej pávej otcovej

D

peknej cudzej pávej otcovej

A

peknú cudziu páviu otcovu

L

peknej cudzej pávej otcovej

I

peknou cudzou pávou otcovou

Pl.

N

pekné cudzie pávie otcove

G

pekných cudzích pávích otcových

D

pekným cudzím pávím otcovým

A

pekné cudzie pávie otcove

L

pekných cudzích pávích otcových

I

peknými cudzími pávími otcovým

stredný rod

Sg.

N

pekné cudzie pávie otcovo

G

pekného cudzieho pávieho otcovho

D

peknému cudziemu páviemu otcovmu

A

pekné cudzie pávie otcovo

L

peknom cudzom pávom otcovom

I

pekným cudzím pávím otcovým

Pl.

N

pekné cudzie pávie otcove

G

pekných cudzích pávích otcových

D

pekným cudzím pávím otcovým

A

pekné cudzie pávie otcove

L

pekných cudzích pávích otcových

I

peknými cudzími pávími otcovými