Kocka  šťastia: 

opakovanie hlások

 

Počet hráčov:  bárskoľko - mama, tata, babka, dedko.....

POM
ôCKY:OBRÁZKY si tuto stiahni:  
 
    1. pero
    2. hracie kocky:                    
    3. PL na zapisovanie: 2x:   1. pre šéfa hry s vyplnenou tajničkou a
                                                2. pre hráčov   
    4. tabuľka :  HLÁSKY

  

 PRAVIDLÁ HRY: 

  • hráči dostanú prázdnu tabuľku na zapisovanie hlások a bodov

  • šéf hry - vymyslí a zapíše slovo do svojej tabuľky, kontroluje zapisovane bodov hráčov

  • prvý hráč hodí kockou a povie hlásku. Ak je hláska v tajničke, získava toľko bodov, koľko hodil kockou. Samohlásky majú dvojnásobok bodov, dvojhlásky trojnásobok bodov

  • ak hráč neuhádne hlásku, pokračuje ďalší hráč

  • Všetci hráči si zapisujú uhádnuté hlásky od všetkých hráčov

  • Víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov.

                                                
                              

POSTUP: zapisovacia tabuľka: BODOVANIE:

    1. Hoď kockou

    2. Povedz hlásku  napr.  - "V"

    3. Spočítaj body za spoluhlásku - 5

    4. Zapíš body - nad Véčko  5 bodov

( slovo je "AKVÁRIUM" )


 

 

- Hráč hodí kockou č. 4.

- Zvolí si hlásku "A", keďže je to samohláska, boduje dvojnásobok - 8 bodov.

 - V tajničke je 2 x Áčko ...  takže za dve áčka má už - 16 bodov.

 

- spoluhlásky:  body ako číslo na kocke

- samohlásky:  dvojnásobok čísla na kocke

- dvojhlásky:  trojnásobok čísla na kocke