Koleso šťastia :

 

Počet hráčov: 3 (príp. 3 skupiny - vtedy je potrebné určiť hovorcu skupiny)

Pomôcky: kartičky biele a kartičky s abecedou (bez samohlások), pripravená tajnička (napr. podľa preberanej témy na Sj.), hracie kocky,  ( môže sa hrať i na magnetickej tabuli, vtedy tajničku prikryjeme pomocou magnetiek a bielych kartičiek)

 

Abeceda bez samohlások:

Modré : B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, G, H, CH, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, P, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, V, X, Z, Ž

Samohlásky:

Červené : A, Á, Ä, E, É I, Í, O, Ó, Ô, U, Ú, Y, Ý

 

Hodnotenie víťaza: - body

 

Postup:

Príprava pedagógom :  napíše tajničku s hlások a prikryje ju bielymi kartičkami.

Prvý hráč (H1) hodí kockou a vyberie si kartičku so spoluhláskou. Ak sa tá nachádza v tajničke, vedúci hry uhádnuté hlásky odkryje a hráč získava toľko bodov, koľko hodil kockou -  vynásobený počtom danej spoluhlásky v tajničke.

Takto postupujú H2, H3, H1, H2, H3....

Ak potrebuje hráč samohlásku, hodí kockou, vyberie si samohlásku. Výskyt samohlásky vynásobený počtom bodov, ktoré hodil kockou sa mu odrátajú.

Ak hráč neuhádne písmeno nezískava ani nestráca žiadne body, pokračuje ďalší hráč  v poradí. Celé znenie tajničky môže lúštiť iba ten, kto nasleduje v poradí. Ak hráč uhádne správne celú tajničku pripočíta sa mu bonus 100 bodov. Víťazom sa stáva hráč (skupina) s najvyšším počtom bodov.

 

 

Napr. :

Tajnička :

S L O V N É   Ú L O H Y  Z  M A T E M A T I K Y

- zakryjeme každé písmeno bielou kartičkou

- 1H hodí kockou č.3 a povie spoluhlásku "L"  -  získava dva krát 3 body, t.j. 6 bodov lebo "L" sa vyskytuje v tajničke 2x.

- vedúci hry odkryje biele kartičky, aby boli uhádnuté hlásky vidieť

 

- H2 - to isté, ak neuhádne, ide H3....a tak dokola.

- ak hráč, ktorý je na rade už vie znenie tajničky a správne ho povie, pripočíta sa mu 100 bodov

 

 

http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/ucitelske-noviny/Namety_hry/UN-namety,hry-koleso%20stastia.doc