HRY  vonku

  pre skupinu detí v ŠKD 

Zborník hier

     
 

1. Na zajaca

2. Na opičiaka

3. Prekážkový závod

4. Bežať -stáť!

5. Beh uličkou

6. Hájnik

7. Hviezdica