NA  OPIČIAKA


 Počet hráčov: koľkí sú, toľkí sú

 Pomôcky:  zhruba 5 m dlhý špagát, krabica, niekoľko drobných predmetov (kuželka, lopta, formička, ...)

 
Popis hry:
K osamelému stromu, tyči, bránke alebo k pevne upevnenému kolíku priviažeme 5 m dlhý špagát  a do tohto územia poukladáme rôzne predmety. Za územie položíme krabicu na predmety. Opičiak uchopí druhý koniec špagátu,alebo homá priviazaný okolopásu a bráni si svoje veci. Ostatní hráči sa snažia vniknúť do tohto územia s cieľom ukoristiť predmety ležiace na zemi. Keď sa ho opičiak dotkne rukou, vypadne z hry a predmet nechá tam. Vyhráva hráč, ktorý získa najviac predmetov. 

Pravidlá:
Každý hráč môže naraz zobrať len jeden predmet a odniesť ho do krabice.
Opičiakov dotyk platí len rukou.
Hra trvá max. 10 min.