POĽOVNÍK a škodná

V lese sa premnožila škodná zver - vlci a líšky.  Začala sa poľovačka.....
 

 

 

Počet hráčov: neobmedzený

Pomôcky: krieda, kužely, píšťalka (činely, bubienok)

 

Popis hry:


- Na ihrisku urobíme kriedou dve čiary, vzdialené od seba 15 krokov. 

- Medzi čiarami je "les"- vyznačené pole zástavkami 4 x 10 krokov.

- Vedúci určí „poľovníka", ktorý sa postaví v lese uprostred.

- Ostatní hráči - zver, vlci a líšky sa zoradia na niektorej čiare.

- Na povel zver po dvoch prebieha lesom za protiľahlú  čiaru.

- Hájnik sa snaží niektorého hráča uloviť -  zasiahnuť rukou.

- Ak sa mu to podarí, zasiahnutý vystrieda hájnika.

- Hájnik sa pridá k tým hráčom, ktorí ešte lesom neprebehli.

Pravidlá:

- Všetci hráči musia prebehnúť za druhú čiaru a až potom prebehujú naspäť.