NA ZAJACA


 Počet hráčov: neobmedzený

 Pomôcky:    píšťalka, gumená lopta, farebná stuha (špagát)

 Popis hry:

- Ohraničíme priestor 20 x 20 m farebnou stuhou.

- V prostriedku je lopta a vedľa nej stojí jeden hráč – zajac.

- Ostatní hráči stoja mimo územia, sú to tzv. lovci.

- Na signál vbehnú hráči do vyznačeného priestoru

- Po získaní  lopty sa snažia zajaca trafiť.

- Zajaca strieda hráč, ktorý ho zasiahol.


 Pravidlá:
Vyznačený priestor nesmie hráč počas hry opustiť.
Zásah je len z prihrávky, v tomto prípade nesmú hráči s loptou urobiť ani jeden krok.
Zásah nesmie smerovať na hlavu.