HVIEZDICA
hra na ihrisku
 
 

 

 Počet hráčov: väčšia skupina

  Pomôcka:  krieda

 

 Popis hry:

-  na zem nakreslíme kriedou hviezdicu podľa aktuálneho počtu detí

-  deti rozdelíme  do niekoľko skupín s rovnakým počtom

-  postavia sa do hviezdice na nákres na zemi

-  každý hráč má svoje číslo v ramene hviezdice (čo je vlastne družstvo)

- vedúci hry zavolá číslo, zo všetkých družstiev vybehnú deti sdaným číslom,

- opäť prídu na svoje miesto

-  bežia okolo vonkajšieho kruhu v smere hodinových ručičiek

- kto najskôr stojí na svojom mieste, získal pre svoje družstvo jeden bod

- vedúci hry zapíše kriedou na zem čiarku k víťaznému družstvu

- družstvo, ktoré na konci hry získalo najväčší počet bodov, vyhráva

- deti, ktoré sú navyše, pomáhajú sledovať víťaza