Beh uličkou

 

Počet hráčov:   Koľko - toľko - bárskoľko

Pomôcky : kuželky, prázdne plastove fľaše, stopky

 

Na rovnej ploche sa postaví väčšie množstvo kuželiek alebo prázdnych fliaš tak, že vytvoria kľukatú  uličku. Potom sa hráč snaží prebehnúť uličkou čo najrýchlejšie tak, aby nezhodil ani jednu kuželku. Každému sa meria čas a víťazí ten s najkratším časom, ale nesmel pri tom zhodiť ani jednu kuželku.