Školský klub - doma za PC počas "koronaškoly":

                                    Príprava na vyučovanie                                                                                                                    HRY
SJ   MAT DOPRAVNÁ  VÝCHOVA  
PL - Hlásky doplňovačkyky HRAVÁ MATIKA Prezentácie Depeša Zborník hier
Kocka šťastia - hlásky Matematická kocka - tvor. dielňa Literárna súťaž Špión Na zajaca
Čítanie pre st. školákov Počet a tvar - Mat. Rozpravka o SEMAFORE Kolektívne hry Na opičiaka
Rozprávočky "Zajkovci" - MAT. Toto musíš vedieť! Zábavno-pohybové Prekážkový závod
O bájkach - všetko SUDOKU   Hry pamäťové Bežať - stáť!
BÁJKY EZOPOVE  - prezentácia PL sudoku pre malých   Prírodovedné- Vtáčikové Beh uličkou
Básničky pre prváčikov PL sudoku s omaľovankami     Poľovník
    Násobky čísel     Hviezdica