Bežať -stáť!


 Počet hráčov: nepárny počet

 

Deti vytvoria dvojice za sebou a vytvoria dva veľké kruhy - vnútorný a vonkajší. Stoja ďaleko od seba. Kruhy sú od seba vzdialené asi 3 m.

 Párny hráč stojí  v prostriedku kruhov. Keď  zvolá „Bežte!“, musia sa všetky deti dať do behu.

Vnútorný kruh beží doľava, vonkajší doprava.

 Keď zavolá „Stojte!“, musí každé dieťa rýchlo nájsť svojho partnera a chytiť sa s ním do páru. Hráč z prostriedku. Hráč z prostriedku može chytiť ešte nespárovaného hráča a tak jeden hráč vystane, prehral, Potom stojí on v prostriedku a velí ďalšiu hru.