Záujmové činnosti  -  Počítače


 

Záujmová činnosť : Počítače

 

 

 

 

 

 

 

1.   MINI počítačový kurz pre začiatočníkov

 

2.  Deti v našom oddelení na počítačoch

 

3.  Záujmové činnosti s interaktívnou tabuľou