Záujmové činnosti  -  Počítače


V Počítačovej triede sú štvrtáci každý piatok...

 

Čo robíme?

 

- učíme sa sťahovať obrázky z internetu a vytvárať rôzne prírodovedné encyklopédie

- vyrábame obrázkové pohľadnice - vianočné, veľkonočné

- zapájame sa do súťaží v IKT projektoch

- spievame pesničky s PC - pozri video : TU

- výtvarná tvorba v kresliacom programe

- prezeranie našej web stránky : stránky www.vychovavatelka.sk