Rôzne záujmové činnosti  :

 

 

1.  Výtvarná činnosť   a  TVORIVÉ  DIELNE

 

2.  Hudobná činnosť

 

3.  Prírodovedno - environmentálna činnosť

 

4.  Dramatická činnosť

 

5.  Práca s počítačom

 

6.  Spoločensko-vedná

 

7.  Pracovno - technická

 

8.  Športovo - branná : Turistika, Pravidlá športov. Geocaching

 

9.  Literárna

 

10. Dopravná výchova