Záujmové činnosti  -  Počítače


Aktivity s INTERAKTÍVNOU   TABUĽOU :

 

Pustíme premietacie zariadenie na tabuľu :

 

 

Kým sa nachystám z USB kľúča potrebný materiál, deti sa hrajú na tieňové divadlo :