BÁBKOVÝ  KRÚŽOK  

   Tvorba bábok

    Vystupovanie

     Tvorba kulís a rekvizít

     Z nácviku Hry :Soľ nad zlato"

Tvorba novej rozprávky - hlavný vymýšľač príbehu   "Vodníkova nevesta" - Tomáš Sokolovský

 

Vodníkova nevesta

      Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden mlyn, v ktorom býval mlynár so svojou peknou dcérou.

Pri mlyne bolo neveľké jazero, v ktorom sa zabýval vodník.

      Keďže mlynárova dcéra bola veľmi pekná, chodilo k nim na vohľady  veľa mládencov. No ale aj vodník si na dievčinu robil zálusk a rád by si ju vzal za ženu, aby mu v jeho podvodnom kráľovstve upratovala hrnčeky s utopenými dušičkami.

Ako tak raz dievčina prala šaty na jazere, stiahol ju pod vodu a chel, aby sa stala jeho nevestou.

Bol na ňu dobrý, ale nechcel ju pustiť na breh, chcel aby sa zaňho vydala. Skamarátil ju i s rybami, aby jej nebolo dolu smutno.

Mlynár nevedel, kde sa mu stratila dcéra, všade ju hľadal, ale nenašiel. Aj mládenci prestali do mlyna chodiť. Akurát jeden stále chodil a vyčkával, kedy sa vráti. Ako tak raz sedel na brehu jazera a smutne pozeral do vody, zrazu uvidel na dne mlynárovu dcéru, ako jej vodník ukazoval nové hrnčeky s dušičkami.

Neváhal, vrhol sa do vody a uchmatol vodníkovi  dievčinu rovno spred nosa. Kým sa spamätal, mládenec aj s dievčinou boli ďaleko na brehu a tam už vodník nemal nad nimi moc. Od jedu  na dne jazera praskol a nezostalo po ňom nič, iba porozbíjané prázdne hrnčeky.

     Mlynár vystrojil mládencovi a svojej dcére veselú svadbu a možno žijú až podnes, ak nepomreli.