Školský klub  - Bábkový krúžok


BÁBKOVÝ  KRÚŽOK

Vystupovanie :

SEPTEMBER :

Naše prvé vystúpenie pre prvákov z oboch prváckych oddelní v školskom klube :

Zahrali sme rozprávky : "Šípková Ruženka" a "O troch prasiatkach"

 

OKTÓBER :  Druhé vystúpenie pre druhákov z IV. oddelenia v školskom klube. "Šípková Ruženaka" a "O rybárovi a zlatej rybke"