Školský klub detí

Školský rok   2011 / 2012        ARCHÍV :   
 3.B      +    1/2 4.A    
                          
           
Zoznam detí   Denný program v ŠKD Bábkový  krúžok - pondelky od 11.30 - 13.30  
Obedy   Týždenný rozvrh činností Výtvarná dielňa - štvrtky  od 14.00  
Podujatia Na činnostiach Súťaže
Zbery Rekreačná činnosť Knižnica 
                     Prázdniny :     letné  -   od 29. júna (piatok) do 31. augusta (piatok)