VINŠE - Veľkonočné pozdravy
Veľká noc a oblievačka
prišla ku nám zas,
šťastie, zdravie, láska veľká,
nech je v každom z nás.
Cítim vôňu koláčikov,
skúšam pevnosť korbáčikov,
vedro je už pripravené,
voňavky sú povolené.
Takže ma len čakajte,
pohár vínka pripravte.
Veselú Veľkú noc Vám želá...
Vedro vody, smiechu veľa,
krásne sviatky všetkým želá...
Veľká noc k nám prišla zas,
nech je radosť v každom z nás.
Slnko svieti, kvety kvitnú,
nech Vám elán a nadšenie nikdy neuniknú.
Krásne sviatky Vám želá...
Želám Vám krásne veľkonočné sviatky
a radosť z každého prežitého jarného dňa...
Vyliahlo sa kuriatko,
pozrelo sa do neba,
slnko svieti, kvety kvitnú
a ja myslím na Teba.
Veselú Veľkú noc Ti želá...
Trávička sa zelená,
slniečko nám svieti,
veľa vody, radosti,
Veľká noc nech prinesie Ti.
Posielam Ti kúsok jari,
nech sa všetkým dobre darí.
Veľa vody, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
K radu dálších vinšovníkov 
aj ja podlá dobrých zvykov 
pripojiť chcem - keď nie inšie -
aspoň svoje skromné vinše: 
Pekné sviatky, dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je,
nech si vyjdú na svoje.
Príjmi náš (môj) pozdrav krátky 
na vefkonočné sviatky.
V zdraví ich dobrom preži, 
veselý, šťastný svieži!
Sviatky plné milosti, 
požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasitelá 
rodina naša s láskou želá.
Veľká noc predo dvermi, 
ostaňte, chlapci, verní -
i napriek dievčat kriku -
dobrému svojmu zvyku. 
Dievčatám velá vody
a chlapcom málo škody!
Na Veľkú noc v mojom vinši 
nemôže byť pozdrav inší 
ako: Dobrú kúpačku
aj s výslužkou do vačku!
Pálenka s vodou 
dnes patria k sebe, 
nelež na ceste, 
rýchlo sa preber.
Pozbieraj s asfaltu 
voňavky, parfémy, 
naprav si kravatu 
a nelež na zemi!
 
       RIEKANKY  
Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča do korbáča,
ešte k tomu groš,
bude toho dosť.
Kázal gazda aj gazdinka,
aby dali tri vajíčka,
jedno biele, dve červené,
to je moje potešenie.
Šiby, ryby, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča. 
Kázal kadlec aj kadlečka, 
aby dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne, 
a to tretie zafarbené,
to je moje potešenie. 
Aj kus baby,
aby boli naši radi.
Tetičko, tetičko,
dajte malóvané vajíčko.
Ak nedáte malóvané,
dajte aspoň biele,
sliepočka vám znesie iné.
Na peci v kútku,
na zelenom prútku,
prútik sa zohne,
vajíčko spadne.
Ak mi nedáte,
na stôl nevydáte,
bude vám na peci sedeť
a škaredo hládet:

Šibi, ribi, mastné ryby,

dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Ak mi nedáš dve vajíčka,

daj mi aspoň

makovníčka.

Ešte k tomu groš,

aby bolo dosť.

Šibi, ryby, mastné ryby,

kus koláča, od korbáča,

ja chcem iba máličko,

maľované vajíčko.

Šibi, šibi, šibáky,

išli ujec na raky.

Raky štípu, pichá jež,

naše prúty musia tiež!