KVETNÁ NEDEĽA  

 

  • Je to posledná pôstna nedeľa pred Veľkou nocou.

  • Pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti.

  • Kresťania si pripomínajú príchod Ježiša do Jeruzalema, aby tam oslávil veľkonočné sviatky.

  • Vstupujeme ňou do veľkonočného a najväčšieho týždňa s najdôležitejšími udslosťami.

  • Kvetná sa volá preto, lebo pripomína kvety paliem, ktorými ľudia vítali Ježiša.

  • Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti.

  • V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka.

  • Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí. 

  • Bahniatka sa potom  spália na popolec, ktorý bude použitý na budúci rok.

  •  

 

 

obrázok