SMRTNÁ NEDEĽA  

Smrtná nedeľa je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou.

 -  pripomína udalosť z Ježišovho života, keď židovská rada rozhodla o Jeho smrti

 -  smútok z Kristovho umučenia symbolizujú na Smrtnú nedeľu aj zahalené kríže s Kristom

  -  zahalené budú až do Veľkého piatku, keď ich odhalenie je jednou z hlavných častí obradov 

 -  zahalenie nám pripomína, že kríž je veľké tajomstvo 

  -  v tejto dobe sa sústredí pozornosť na utrpenie a nie na smrť Pána

  -  zahalením kríža sa vyzdvihne jeho dôležitosť a pritiahne sa pozornosť na kríž, ktorý je vyvrcholením umučenia

 

 

 Smrtná nedeľa je aj dňom, kedy sa vynáša Morena.