POPOLCOVÁ  STREDA
 

  - škaredá streda

 

V rímskokatolíckej cirkvi Popolcová streda je deň, kedy sa končia fašiangy

a začína sa obdobie veľkého kresťanského sviatku a

40 dňový pôst:  

   - obdobie odriekania si sýtych jedál, maškŕt, či zábav ...

   - pôst je akt pokory a pokánia

 

Škaredou sa nazýva preto, že v tento deň sa nosili staré, škaredé, aj roztrhané šaty.

Pôvodne počas bohoslužby na Popolcovú stredu prichádzali do chrámu bosí hriešnici, oblečení iba vo vrecovine a skutočne si sypali popol na hlavu, aby tak vyjadrili, že začínajú svoju cestu pokánia. 
 

V každom roku pripadne na iný deň, vždy na stredu v siedmom týždni pred Veľkou nocou.         

 - Názov - popolcová -  pochádza zo zvyku pálenia paliem a pálenia bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka.

 - Popol sa používa sa pri bohoslužbe na Popolcovú stredu, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo.

 - Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“

 - Tento zvyk sa vzťahuje na tradíciu našich predkov - sypanie si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom.

Najprísnejší pôst bol práve na Popolcovú stredu. V tento deň  sa teraz zväčša nejedávajú iba mäsové pokrmy, no voľakedy sa mohlo jesť len raz za deň, väčšinou večer, aj to len pôstnu polievku a  šúľance s makom.